Docházkový systém – evidence docházky

Docházkové systémy GACC dokonale evidují příchody, přerušení práce a odchody zaměstnanců, poskytují přesné podklady pro efektivní řízení firmy, napomáhají dodržování zákonné povinnosti přesné evidence docházky zaměstnanců.

Kompletní docházkový systém u nás nakoupíte bez provozních závazků a pouze v rozsahu, jaký skutečně potřebujete. Samozřejmostí je technická podpora. Nabízíme možnost uzavření servisní smlouvy

Docházkový systém - evidence docházky

Princip fungování docházkového systému

Zaměstnanec se při příchodu identifikuje u docházkové čtečky, čímž se vytvoří záznam v systému docházky. Záznam je stažen docházkovým programem Job Abacus Pro a ten docházku zaměstnanců vyhodnotí a zobrazí v sestavách podle potřeby.

Docházkové terminály vyráběné firmou GACC  jsou off-line. To znamená, že pracují i bez připojení k počítači a data ukládají do vnitřní paměti. Data nejsou zapomenuta ani po výpadku napájecího napětí. Délka uchování dat po výpadku napětí je 10 let.

Cenově zvýhodněné sady

Job Abacus Pro – Moduly pro docházkový systém

Software Job Abacus Pro obsahuje řadu modulů, které při evidenci docházky oceníte

Zaměstnanci

Pro zadávání, upravování a odstraňování středisek a zaměstnanců firmy. Zaměstnancům se přiřazují identifikační média, typy směn, oprávnění práce s programem.

Docházkový systém - Zaměstnanci

Události

Modul umožňuje zobrazit všechny záznamy o docházce a průchodech jednotlivými terminály v systému. Tyto události lze filtrovat podle různých pravidel.

Docházkový systém - Události

Úprava docházky & Evidence přítomnosti

Modul Úprava docházky umožňuje zobrazit detailní přehled a provádět úpravy docházky jednotlivých zaměstnanců. Modul Evidence přítomnosti pak poskytuje přehled o aktuální přítomnosti zaměstnanců na pracovišti.

Docházkový systém - Úprava docházky & Evidence přítomnosti

Docházkové sestavy

Generování osobních a střediskových listů docházky pro snadný tisk. Možnost exportu do PDF.

Docházkový systém - Docházkové sestavy

Terminály & Registrace

Moduly umožňují nastavit parametry jednotlivých docházkových terminálů – zprávy, spínání relé, atd. Také lze přiřadit docházkové registrace jednotlivým tlačítkům terminálu.

Docházkový systém - Terminály & Registrace

Zóny

Umožňuje rozdělit systém do několika přístupových zón a pro každou zónu definovat pravidla pro povolení přístupu, včetně časového řízení.

Docházkový systém - Zóny

Pracovní směny

Lze definovat a upravovat pracovní směny, včetně automatických přestávek a časových limitů.

Docházkový systém - Pracovní směny

 

Výhody elektronického docházkového systému

Elektronický docházkový systém zjednoduší a zefektivní evidenci docházky ve společnosti. Oproti papírové evidenci má elektronický docházkový systém podstatné výhody.

Elektronická evidence docházky

  • Komplexní systém pro evidenci příchodů a odchodů
  • Přesná a úplná evidence s okamžitým vyhodnocením
  • Může sledovat a ověřovat pochyb v prostorách s omezeným přístupem
  • Eliminuje možnost podvodu a zvyšuje pracovní morálku
  • Poskytuje detailní přehledy pro další rozhodování

Klasická papírová evidence

  • Nepřesná a někdy neúplná papírová evidence
  • Velké časové prodlevy od vstupu do areálu po příchod na pracoviště
  • Absence záznamů o délce pobytu v místech s omezeným přístupem
  • Nutnost chodit přes jeden vchod do areálu, kde jsou umístěny karty
  • Časová náročnost zpracování papírových karet

 

Získejte více informací o programu Job Abacus Pro.

Stáhněte si uživatelskou příručku ve formátu PDF, v níž naleznete kompletní popis funkcí programu.

Najdete nás i na MALL.CZ