Podmínky technické podpory

 

Počet uživatelů (zaměstnanců) k 1. 1. * Cena bez DPH
do 30 2 000 Kč
31-50 3 000 Kč
51-100 4 000 Kč
101-200 6 000 Kč
201-330 8 000 Kč
neomezený 10 000 Kč

* daného roku, pro který se uzavírá servisní smlouva.

Cena za technickou podporu je splatná na dané období předem, tj. k 1. 1. za daný rok.