STRAVOVACÍ SYSTÉM GACC

Moderní, jednoduchý a přehledný systém pro stravování zjednoduší administrativu a zpracování dat sravovacího systému:

Stravovací systém GACC pro kuchyně a jídelny obsahuje objednávkový a výdejový úsek:

Objednávkový úsek

  • objednávání stravy přes objednávkové PC, terminál TEGGA, web, smartphone
  • jídelní lístky
  • přehled objednávek a transakcí
  • přehled účtu strávníka
  • identifikace kartou/klíčenkou nebo otiskem prstu

Stravovací systém

Výdejový úsek

  • k dispozici displej nebo PC k zobrazení čísla objednaného menu nebo zobrazení celého menu
  • potvrzovací tlačítko kuchaře zajišťuje přehled vydané a nevydané stravy
  • identifikace kartou/klíčenkou nebo otiskem prstu

Snadné ovládání

Práce se systémem je snadná. Obsluha kuchyně určuje nabídku pomocí programu Job Abacus Pro. Na objednávkovém PC, terminálu TEGGA, on-line nebo v smartphonu si zaměstnanci objednají jídla z nadefinovaných jídelních lístků. Při výdeji se přihlásí svojí identifikační kartou, případně otiskem prstu a na displeji se zobrazí číslo objednaného jídla anebo na obrazovce popis jídla.

Funkce programu

Stravovací systém - Jídelny

Jídelny

možnost určit více výdejových míst a výdejových úseků v dané jídelně (snídaně, obědy, večeře, …)

Stravovací systém - Jídelny

Jídelní lístky

umožňují sestavit jídelní lístky pro jednot­livé jídelny a jednotlivé výdejové úseky

Stravovací systém - Jídla

Jídla

umožňumožňuje určit druhy jídel pro danou jídelnu a sekci jídla (hlavní jídla, polévky, předkrmy, moučníky, …)

Stravovací systém - Jídelny

Šablony

lze nastavit několik druhů jídel v jednotli­vých sekcích (hlavní jídlo: menu 1, menu 2; polévka: polévka 1, polévka 2)

Stravovací systém - Jídelny

Kategorie strávníků

definice několika druhů strávníků bude stravovací systém využívat (zaměstnanci, rodinní příslušníci, návštěvy, …)

Stravovací systém - Jídelny

Účty strávníků

poskytuje přehled o transakcích a objednávkách zaměstnanců a rozhraní pro správu strávníků

Stravovací systém - Jídelny

Nastavení kategorií strávníků

pro každou kategorii lze provést nastavení parametrů, jako např. povolení/zakázání objednávání a odběru stravy, dotace stravy apod.

Stravovací systém - Jídelny

Výdejové úseky

definuje časy výdeje a objednávání jednot­livých výdejových úseků

Technické zařízení

Hardware: Snímač výdejního místa může být bezkontaktní 125 kHz, 13,5MHz (Mifare) nebo kontaktní s Dallas čipy, řídící jednotka s komunikací RS485 nebo Ethernetem, displej, snímač výdeje stravy, tlačítko výdeje stravy, objednávkové PC, objednávkový stojan. Součástí harware jsou též identifikační čipy (klíčenky) – Dallas, bezkontaktní či Mifare.

 

Základní moduly pro stravovací systém

Kompletní řešení pro stravovací systém, které usnadní provoz i vaší kuchyně.

Stravovací systém

Definice jídel

Účty strávníků

Tisk jídelníčku

 

Systém GACC nabízí dokonalý přehled o všem …

Uživatelský návod vám přehledně vysvětlí práci se systémem.