STRAVOVACÍ SYSTÉM GACC

Moderní, jednoduchý a přehledný systém pro firemní stravování. Umožňuje objednávky přes web i mobilní telefon.

Stravovací systém Gacc je součástí programu Job Abacus Pro. Obsahuje objednávkový a výdejový úsek. Nastavení systému lze libovolně měnit.

Objednávkový úsek

  • možnost objednávání stravy přes objednávkové PC, webové rozhraní na internetu nebo mobilního klienta
  • umožňuje přehled objednávek a transakcí
  • možnost přihlášení klíčenkou nebo kartou

Výdejový úsek

  • k dispozici displej nebo PC k zobrazení čísla objednaného menu případně zobrazení celého menu
  • potvrzovací tlačítko kuchaře zajišťuje přehled vydané a nevydané stravy
  • identifikace pomocí karet nebo klíčenek
Stravovací systém
Náš stravovací systém zjednodušuje objednávání a výdej jídel v různých typech stravovacích provozů, jako jsou například jídelny, menzy, penziony.

Součástí programu jsou tiskové sestavy o počtu objednaných jídel a tisk jídelních lístků.

Objednávat stravu a mít přehled o svých objednávkách a transakcích lze i přes webové rozhraní.

Nabízíme kompletní řešení (HW i SW) využívající ověřený program Job Abacus Pro.

Snadné ovládání pro každého

Práce se systémem je snadná. Obsluha kuchyně určuje nabídku pomocí programu Job Abacus Pro. Na objednávkovém PC si zaměstnanci objednají jídla z nadefinovaných jídelních lístků a při výdeji se přihlásí svojí identifikační kartou. Na displeji kuchaře se pak zobrazí číslo objednaného jídla.

Funkce programu

Stravovací systém - Jídelny

Jídelny

možnost určit více výdejových míst a výdejových úseků v dané jídelně (snídaně, obědy, večeře, …)

Stravovací systém - Jídelny

Jídelní lístky

umožňují sestavit jídelní lístky pro jednot­livé jídelny a jednotlivé výdejové úseky

Stravovací systém - Jídla

Jídla

umožňumožňuje určit druhy jídel pro danou jídelnu a sekci jídla (hlavní jídla, polévky, předkrmy, moučníky, …)

Stravovací systém - Jídelny

Šablony

lze nastavit několik druhů jídel v jednotli­vých sekcích (hlavní jídlo: menu 1, menu 2; polévka: polévka 1, polévka 2)

Stravovací systém - Jídelny

Kategorie strávníků

definice několika druhů strávníků bude stravovací systém využívat (zaměstnanci, rodinní příslušníci, návštěvy, …)

Stravovací systém - Jídelny

Účty strávníků

poskytuje přehled o transakcích a objednávkách zaměstnanců a rozhraní pro správu strávníků

Stravovací systém - Jídelny

Nastavení kategorií strávníků

pro každou kategorii lze provést nastavení parametrů, jako např. povolení/zakázání objednávání a odběru stravy, dotace stravy apod.

Stravovací systém - Jídelny

Výdejové úseky

definuje časy výdeje a objednávání jednot­livých výdejových úseků

Technické zařízení

Hardware: Snímač výdejního místa může být bezkontaktní 125 kHz, 13,5MHz (Mifare) nebo kontaktní s Dallas čipy, řídící jednotka s komunikací RS485 nebo Ethernetem, displej, snímač výdeje stravy, tlačítko výdeje stravy, objednávkové PC, objednávkový stojan. Součástí harware jsou též identifikační čipy (klíčenky) – Dallas, bezkontaktní či Mifare.

 

Základní moduly pro stravovací systém

Kompletní řešení pro stravovací systém, které usnadní provoz i vaší kuchyně.

Stravovací systém

Definice jídel

Účty strávníků

Tisk jídelníčku

 

Systém gacc nabízí dokonalý přehled o všem …

Uživatelský návod vám přehledně vysvětlí práci se systémem.