Video návody

Job Abacus Pro – instalace programu

Job Abacus Pro – nastavení terminálu

Job Abacus Pro – přidání další jednotky

Job Abacus Pro – založení nového zaměstnance

Job Abacus Pro – přiřazení a nastavení pracovního poměru

Job Abacus Pro – chyba po aktualizaci Windows 10

Job Abacus Pro – záloha a obnova dat

Job Abacus Pro – přesun programu na jiný počítač

Job Abacus Pro – služba JAP Service neodpovídá na požadavek, program nenačítá data z terminálu

Job Abacus Pro – xxxxxxxxx

Job Abacus Pro – xxxxxxxxxx

Job Abacus Pro – xxxxxxxxxxx