Prohlášení společnosti GACC spol. s r. o. k problematice ochrany osobních biometrických údajů

 

Podle posledního stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů (z března 2018) by měl zaměstnanec udělit zaměstnavateli souhlas se zpracováním svého (citlivého) osobního údaje (otisku prstu), a to i v případě, že de facto otisk prstů není nijak dále zpracováván a je převeden matematickou formou do číselného formátu, který nelze převést zpět do podoby otisku prstu. Problematické je však to, že zaměstnanec může svůj souhlas kdykoliv odvolat; je tedy třeba mít zajištěnu náhradní variantu identifikace (pomocí čipové karty apod.).

 

 

 

Doporučujeme věnovat pozornost Upozornění na změnu v posuzování systémů využívajících biometrické údaje ze stránek Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

V Tišnově dne 15. 5. 2018

 

Vyjádření vystavil:

Ing. Vladimír Adamec

hardware manager, GACC spol. s r. o.